Świdnicka Karta Dużej Rodziny

Program „Świdnicka Karta Dużej Rodziny” służy wspieraniu i promowaniu dużych rodzin. Więcej informacji o Karcie http://karta.swidnica.pl/

W Stomatologia dla uśmiechu Karta uprawnia Państwa do następujących zniżek:

  1. 50% na przeglądy i wizyty adaptacyjne dla dzieci;
  2. 50% na przeglądy dla rodziców;
  3. 5% na leczenie zachowawcze przy jednej osobie z rodziny; 10% przy dwóch osobach; 15% przy trzech os.; 20% przy czterech; 25% przy pięciu i więcej.
Świdnicka Karta Dużej Rodziny, http://karta.swidnica.pl/