Upoważnienie innych osób o stanie zdrowia

Pamiętaj, że możesz upoważnić inna osobę do informacji o Twoim stanie zdrowia. Pobierz formularz