Elastyczne godziny

W Stomatologii dla uśmiechu szanujemy czas pacjenta i swój, dlatego też wspólnie
z Państwem ustalamy termin wizyty oraz przeprowadzamy wstępną konsultację podczas rejestracji, aby oszacować jej długość.

Godziny przyjęć uzgadniamy z każdym pacjentem osobiście lub telefonicznie.
Po wcześniejszej rejestracji jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku.