Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej...Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta, udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi, wypełnienie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji lub zmieni swoje właściwości, wówczas w ciągu 21 dni
od zgłoszenia, zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Uzyskanie rękojmi jest możliwe z dniem zakończenia leczenia zaplanowanego przez lekarza.

Warunki zachowania rękojmi:

  • doprowadzenie do końca pierwotnie zaplanowanego z pacjentem leczenia,
  • utrzymywanie należytej higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
  • stosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących higieny, zasad użytkowania
    i przechowywania protez,
  • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w gabinecie co najmniej raz na 6 miesięcy,
    a w przypadku dzieci raz na 3-4 miesiące.

Rękojmia nie obejmuje:

  • prac tymczasowych - korony tymczasowe, protezy natychmiastowe,
  • prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku,
  • prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta.

Rękojmia nie jest uwzględniana, gdy pacjent:

  • przerwał zaplanowane leczenie,
  • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
  • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia,
  • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
  • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
  • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
  • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
  • uszkodził protezę poza jamą ustną,
  • ma choroby ogólne wpływających na zdrowie narządu żucia, jak cukrzyca, padaczka.