Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta, udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi, wypełnienie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji lub zmieni swoje właściwości, wówczas w ciągu 21 dni
od zgłoszenia, zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Uzyskanie rękojmi jest możliwe z dniem zakończenia leczenia zaplanowanego przez lekarza.

Warunki zachowania rękojmi:

 • doprowadzenie do końca pierwotnie zaplanowanego z pacjentem leczenia,
 • utrzymywanie należytej higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
 • stosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących higieny, zasad użytkowania
  i przechowywania protez,
 • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w gabinecie co najmniej raz na 6 miesięcy,
  a w przypadku dzieci raz na 3-4 miesiące.

Rękojmia nie obejmuje:

 • prac tymczasowych - korony tymczasowe, protezy natychmiastowe,
 • prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku,
 • prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta.

Rękojmia nie jest uwzględniana, gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie,
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia,
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • uszkodził protezę poza jamą ustną,
 • ma choroby ogólne wpływających na zdrowie narządu żucia, jak cukrzyca, padaczka.